ജില്ല രൂപരേഖ

1969 ജൂൺ 16 നാണ് മലപ്പുറം ജില്ല രൂപീകൃതമായത്. പഴയ പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളുടെ ഒരു ഭാഗം ചേർന്നതാണ് മലപ്പുറം ജില്ല. ഏറനാട് താലൂക്കിന്റെയും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ തിരൂർ താലൂക്കിലെയും  പെരിന്തല്‍മണ്ണ, പൊന്നാനി താലൂക്കുകളിലെയും ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന പ്രദേശങ്ങളും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഇത്.

ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്രം

2011 കനേഷുമാരി കണക്ക് പ്രകാരം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ 41,12,920 ജനങ്ങൾ ആണ് അധിവസിക്കുന്നത്. ജനസാന്ദ്രത ഓരോ സ്ക്വയർ കിലോ മീറ്ററിലും 1158 നിവാസികൾ എന്ന തോതിലാണ്. 2001 മുതൽ 2011 വരെയുള്ള ഒരു ദശാബ്ദ കാലയളവിൽ ജനസംഖ്യാ വളര്‍ച്ചാ നിരക്ക് 13.39%  ആയിരുന്നു. ആയിരം പുരുഷന്‍മാര്‍ക്ക് 1096 സ്ത്രീകൾ എന്ന നിരക്കിലാണ് ലിംഗാനുപാതം. സാക്ഷരത നിരക്ക് 9.55%. കേരളത്തില്‍ പ്രത്യുൽപ്പാദന നിരക്കിൽ മലപ്പുറം ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. ജനസംഖ്യയുടെ ഭൂരിഭാഗവും  (68.53%) മുസ്ലീം മത വിഭാഗക്കാർ തുടർന്ന്  ഹിന്ദുമത വിഭാഗക്കാർ (29.17 %), കൃസ്ത്യന്‍ മതവിഭാഗക്കാർ (2.22%) എന്നിങ്ങനെയാണ്. ജില്ലയിലെ പ്രധാന ഭാഷ മലയാളം ആണ്.

ഭരണം

നിലവിൽ 2 റവന്യൂ ഡിവിഷനുകളും 7 താലൂക്കുകളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് മലപ്പുറം ജില്ല. തിരുർ, പെരിന്തൽമണ്ണ എന്നിവയാണ് റവന്യൂ ഡിവിഷനുകൾ. ഏറനാട്, പെരിന്തൽമണ്ണ, തിരുർ, പൊന്നാനി, തിരുരങ്ങാടി, നിലമ്പൂർ, കൊണ്ടോട്ടി എന്നിവയാണ് 7 താലൂക്കുകൾ. ജില്ലയെ 138 ഗ്രാമങ്ങളായി വിഭജിച്ച് 7 ഉപജില്ലകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

94 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ, 15 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ, 1 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, 12 മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് മലപ്പുറം ജില്ല.

ഭൂപ്രകൃതി

കിഴക്ക് നീലഗിരി കുന്നുകളും പടിഞ്ഞാറ് അറേബ്യൻ കടലും കൊണ്ട് ചുറ്റപ്പെട്ട മലപ്പുറം ജില്ല അതിന്റെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിന് പേരുകേട്ടതാണ്. വടക്കൻ കേരളത്തിലാണ് ഈ ജില്ല സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. വയനാട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകൾ വടക്ക് ഭാഗത്തും,  വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് തമിഴ് നാട് സംസ്ഥാനവും തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് പാലക്കാട് ജില്ലയും, തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയുമായും, പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് അറബി കടലും, വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയുമാണ് അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്നത്. ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത്   മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായ മലപ്പുറം ജില്ല സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ 9.13% ഉള്‍കൊള്ളുന്നതും ആകെ വിസ്തൃതി 3550 സ്ക്വയര്‍ കി.മീറ്ററും ആണ്. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഭൂപടത്തിൽ 75 ° E - 77 ° E രേഖാംശത്തിലും 10 ° N - 12 ° N അക്ഷാംശത്തിലും ജില്ല സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. കേരളത്തിലെ നാല് പ്രധാന നദികൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലൂടെ ഒഴുകുന്നു. ചാലിയാർ, കടലുണ്ടിപ്പുഴ, ഭാരതപുഴ, തിരുർപുഴ എന്നിവയാണ് അവ. ജില്ലയിലെ കടൽ തീരം 70 കിലോമീറ്റർ  (പൊന്നാനി) വരെ നീളുന്നു. പൊന്നാനി ഒരു ചെറിയ തുറമുഖമാണ്.

ചരിത്രം

1947 ൽ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയിലെ മലബാർ ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു മലപ്പുറം. കോഴിക്കോട്, എറനാട് താലൂക്ക്, വള്ളുവനാട് താലൂക്ക്, പൊന്നാനി താലൂക്ക്, എന്നിവയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ജില്ലയുടെ പ്രദേശം ഭരിച്ചിരുന്നത്. 1956 നവംബർ 1 ന് മലബാർ ജില്ല തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചിയിൽ ലയിച്ച് കേരള സംസ്ഥാനമായി. ഏറനാട്, പെരിന്തൽമണ്ണ, തിരുർ, പൊന്നാനി എന്നീ നാല് താലൂക്കുകളുമായാണ് മലപ്പുറം പുതിയ ജില്ല രൂപീകരിച്ചത്. തിരുങ്ങാടി താലൂക്ക്, നിലമ്പൂർ താലൂക്ക്, കൊണ്ടോട്ടി താലൂക്ക്, എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് താലൂക്കുകൾ പിന്നീട് രൂപീകരിച്ചു.

കൃഷി

2016-17 ലെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ പ്രകാരം ജില്ലയിലെ മൊത്തം വിളവെടുപ്പ് വിസ്തീർണ്ണം 237,860 ഹെക്ടറും വിളവെടുപ്പ് വിസ്തീർണ്ണം 173,178 ഹെക്ടറുമാണ്. 137 ഹെക്ടറാണ് ജില്ലയുടെ വിളയുടെ തീവ്രത. 2016-17ൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപാദിപ്പിച്ച വിളകൾ മരച്ചീനി (185,880 മെട്രിക് ടൺ), തുടർന്ന് വാഴപ്പഴം (58,564 മെട്രിക് ടൺ), റബ്ബർ (40,000 മെട്രിക് ടൺ) എന്നിവയാണ്.  2016-17ൽ 878 ദശലക്ഷം തേങ്ങകളും 19 ദശലക്ഷം ചക്കയും ഉത്പാദിപ്പിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും,  തെങ്ങ്  (102,836 ഹെക്ടർ), റബ്ബർ (42,770 ഹെക്ടർ), കമുക് (18,379 ഹെക്ടർ)  എന്നിവയ്ക്ക് ഭൂവിനിയോഗം പരമാവധി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

വിശാലമായ വന്യജീവി ശേഖരണം, പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന നിരവധി ചെറിയ നദികളും അരുവികളും, ചെറിയ കുന്നുകൾ, വനങ്ങൾ,  കായൽ, നെല്ലു്, കമുക്, കശുവണ്ടി, കുരുമുളക്, ഇഞ്ചി, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ, തേങ്ങ, വാഴ, മരച്ചീനി, റബ്ബർ തോട്ടങ്ങൾ എന്നിവയാൽ സമൃദ്ധമാണ് മലപ്പുറം ജില്ല. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന തേക്ക് തോട്ടമായ കനോലി പ്ലോട്ട് ജില്ലയിലെ നിലമ്പൂരിലാണ്. തേക്ക് മ്യൂസിയത്തിനും പ്രശസ്തമാണ് നിലമ്പൂർ. തിരൂരിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു തരം വെറ്റിലയായ തിരുർ‌വെറ്റില ഭൂമി സൂചികാ പദവി നേടി. ജില്ലയിലെ 3,554 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയിൽ, 1,034 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ (399 ചതുരശ്ര മൈൽ) (29 ശതമാനം) വനമേഖലയാണ്. ജില്ലയുടെ വടക്കുകിഴക്കൻ ഭാഗത്ത് 758.87 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ (293.00 ചതുരശ്ര മൈൽ) വിസ്തൃതിയുള്ള വനമേഖലയുണ്ട്. ഇതിൽ 325.33 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ (125.61 ചതുരശ്ര മൈൽ) റിസർവ്വ് വനങ്ങളും ബാക്കി നിക്ഷിപ്ത വനങ്ങളുമാണ്.

ജില്ലയിൽ 16 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട്. 3 ലോകസഭ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ മലപ്പുറത്താണ്.

എറനാട്, നിലമ്പൂർ, വണ്ടൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന വയനാട് ലോക സഭാമണ്ഡലം (ശ്രീ.രാഹുൽ ഗാന്ധി, എം.പി) മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ ഭാഗമാണ്. തിരുരങ്ങാടി, താനൂർ, തിരുർ, കോട്ടക്കൽ, തവനൂർ, പൊന്നാനി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പൊന്നാനി ലോക സഭാ മണ്ഡലം.(ശ്രീ ഇ.ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ എംപി). ബാക്കിയുള്ള ഏഴ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് മലപ്പുറം ലോക സഭാ മണ്ഡലം (ശ്രീ പി.കെ കുഞ്ഞാലി കുട്ടി എംപി).  മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ  രാജ്യസഭാ എംപിയാണ് ശ്രീ പി.വി അബ്ദുൽ വഹാബ്.

നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ

 

കൊണ്ടോട്ടി      -  ശ്രീ. ടി.വി.ഇബ്രഹീം എം.എൽ.എ
ഏറനാട്            - ശ്രീ. പി.കെ.ബഷീർ  എം.എൽ.എ
നിലമ്പൂര്‍            - ശ്രീ. പി.വി.അൻവർ എം.എൽ.എ
വണ്ടൂർ              - ശ്രീ. എ.പി.അനിൽ കുമാർ, എം.എൽ.എ
മഞ്ചേരി                        - അഡ്വ. യു. ഉമ്മർ   എം.എൽ.എ
പെരിന്തൽമണ്ണ  - ശ്രീ. മഞ്ഞളാംകുഴി    അലി എം.എൽ.എ
മങ്കട                 - ശ്രീ. ടി.എ. അഹമ്മദ് കബീർ എം.എൽ.എ
മലപ്പുറം            - ശ്രീ. പി.ഉബ്ദുള്ള എം.എൽ.എ
വേങ്ങര            -  ശ്രീ.കെ.എൻ.എ.ഖാദർ    എം.എൽ.എ
വള്ളിക്കുന്ന്        - ശ്രീ. പി.അബുൽ ഹമീദ്  എം.എൽ.എ
തിരൂരങ്ങാടി     - ശ്രീ. പി.കെ.അബ്ദു റബ്ബ് എം.എൽ.എ
താനൂർ             - ശ്രീ.വി.അബ്ദുറഹ്മാൻ  എം.എൽ.എ
തിരൂർ               - ശ്രീ. സി.മമ്മുട്ടി എം.എൽ.എ
കോട്ടക്കൽ        - ശ്രീ. കെ.കെ.എസ്.ആബിദ്   ഹുസൈൻ തങ്ങൾ എം.എൽ.എ
തനവൂർ             - ഡോ.കെ.ടി.ജലീൽ (ബഹു.കേരള ഉന്നത വിദ്യഭ്യാസ മന്ത്രി)
പൊന്നാനി        - ശ്രീ. പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ  (ബഹു.കേരള സ്പീക്കർ)

വിദ്യാഭ്യാസം

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തേഞ്ഞിപ്പലത്താണ് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അലിഗഡ് മുസ്‌ലിം യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി, മലപ്പുറം സെന്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏലംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചേലമലയിലാണ്. തിരൂരനടുത്ത് വാക്കാട്  സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാള സർവകലാശാലയാണ് മറ്റൊരു പ്രമുഖ സ്ഥാപനം. ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, മഞ്ചേരി, എം.ഇ.എസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, പെരിന്തൽമണ്ണ, വി.പി.എസ്.വി ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജ് - കോളേജ് കോട്ടക്കൽ, മൗലാന ഹോസ്പിറ്റൽ, എം.ഇ.എസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, അൽ-ഷിഫ ഹോസ്പിറ്റൽ, ഇ.എം.എസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റൽ, മൗലാന ഹോസ്പിറ്റൽ, എം.ഇ.എസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, അൽ-ഷിഫ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നിവ ജില്ലയിലെ പ്രധാന മെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇ.എം.എസ് സഹകരണ ആശുപത്രി. കോട്ടക്കലിൽ മൂന്ന് പ്രധാന ആശുപത്രികളുണ്ട് – ലോകപ്രശസ്തമായ കോട്ടക്കൽ ആര്യ വൈദ്യശാല, മലബാർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് (മിംസ്), അൽ-മാസ് ഹോസ്പിറ്റൽ.

വ്യവസായം

ഒരു പ്രധാന വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റ് (16 വ്യവസായങ്ങളും 8 മിനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റും - 51 വർക്കിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ) ജില്ലയിലുണ്ട്. പാണക്കാടിനു സമീപം 250 ഏക്കറിൽ (1.0 കിലോമീറ്റർ 2) ഒരു വ്യവസായ വളർച്ചാ കേന്ദ്രമുണ്ട് – ഇൻകെൽ. കിൻഫ്ര ഫുഡ് പാർക്ക്, ഐടി പാർക്ക്. എന്നിവ കാക്കഞ്ചേരിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. റബ്ബർ അധിഷ്ഠിത കോമൺ ഫെസിലിറ്റി സെന്റർ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്നിവ പയ്യനാട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.

മലപ്പുറം ജില്ല ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ

രൂപീകൃതമായ വർഷം

16/06/1969

ഭൂവിസ്തൃതി

3550 ച.കി.മി.

ജനസംഖ്യ

41,12,920

പുരുഷന്മാർ

19,60,328                

സ്ത്രീകൾ

21,52,592

ലിംഗാനുപാതം

1,096

സാക്ഷരതാ നിരക്ക്

93.55%

ജനസാന്ദ്രത

1,158

അതിരുകൾ

വടക്ക് – വയനാട് ജില്ല, കോഴിക്കോട് ജില്ല

അക്ഷാംശം

 

രേഖാംശം

10°N - 12°N

75°0E - 77°0E 

 

തലസ്ഥാനം

മലപ്പുറം കുന്നുമ്മൽ

റവന്യൂ ഡിവിഷനുകൾ

2 – (തിരൂർ, പെരിന്തൽമണ്ണ)

താലൂക്കുകൾ

7- (പെരിന്തൽമണ്ണ, നിലമ്പൂർ, ഏറനാട്, പൊന്നാനി,തിരൂർ, തിരൂരങ്ങാടി,  കൊണ്ടോട്ടി)

വില്ലേജുകൾ

138

മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ

12

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ

15

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ

94

നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ

കൊണ്ടോട്ടി -  ശ്രീ. ടി.വി.ഇബ്രഹീം
                    എം.എൽ.എ
ഏറനാട്      - ശ്രീ. പി.കെ.ബഷീർ
                    എം.എൽ.എ
നിലമ്പൂര്‍      - ശ്രീ. പി.വി.അൻവർ
                    എം.എൽ.എ
വണ്ടൂർ         - ശ്രീ. എ.പി.അനിൽ
                     കുമാർ, എം.എൽ.എ
മഞ്ചേരി                   - അഡ്വ. ഉമ്മർ  
                     എം.എൽ.എ
പെരിന്തൽമണ്ണ  - ശ്രീ. മഞ്ഞളാംകുഴി 
                        അലി എം.എൽ.എ
മങ്കട     - ശ്രീ. ടി.എ. അഹമ്മദ് കബീർ
               എം.എൽ.എ
മലപ്പുറം - ശ്രീ. പി.ഉബ്ദുള്ള എം.എൽ.എ
വേങ്ങര -  ശ്രീ.കെ.എൻ.എ.ഖാദർ
                എം.എൽ.എ
വള്ളിക്കുന്ന് - ശ്രീ. പി.അബുൽ ഹമീദ്
                  എം.എൽ.എ
തിരൂരങ്ങാടി- ശ്രീ. പി.കെ.അബ്ദു
                   റബ്ബ് എം.എൽ.എ
താനൂർ       - ശ്രീ.വി.അബ്ദുറഹ്മാൻ
                    എം.എൽ.എ
തിരൂർ        - ശ്രീ. സി.മമ്മുട്ടി
                    എം.എൽ.എ
കോട്ടക്കൽ- ശ്രീ. കെ.കെ.എസ്.ആബിദ് 
           ഹുസൈൻ തങ്ങൾ എം.എൽ.എ
തനവൂർ     - ഡോ.കെ.ടി.ജലീൽ (ബഹു.കേരള ഉന്നത വിദ്യഭ്യാസ മന്ത്രി)
പൊന്നാനി   - ശ്രീ. പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ     
                    (ബഹു.കേരള സ്പീക്കർ)

നദികൾ

4 (ചാലിയാർ, ഭാരതപ്പുഴ, കടലുണ്ടിപ്പുഴ, തിരൂർപുഴ)

കൃഷി

തെങ്ങ്     - 102,836 ഹെക്ടർ
കമുക്      -  18,379 ഹെക്ടർ
കപ്പ        – 185,880 മെട്രിക്ക് ടൺ
വാഴ       - 58,564 മെട്രിക്ക് ടൺ
റബ്ബർ      - 40,000 മെട്രിക്ക് ടൺ
തെങ്ങ്     – 878 മില്യണ്‍
ചക്ക       – 19 മില്യൺ

പ്രധാനവിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ

ആഡ്യൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടം, കനോലി    പ്ലോട്ട്,       തേക്ക് മ്യൂസിയം, നെടുങ്കയം മഴക്കാട്, കോട്ടക്കുന്ന് ടൂറിസം പാർക്ക്, കേരളാംകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം, കൊടികുത്തിമല, പടിഞ്ഞാറെക്കര ബീച്ച്, ബീയം കായൽ, നിളയോരം പാർക്ക്, കടലുണ്ടി കായലോരവും പക്ഷി സങ്കേതവും

ഉത്സവങ്ങളും, മേളകളും

തിരുമാന്ധാംകുന്ന് പൂരം, കോട്ടക്കൽ പൂരം, നിലമ്പൂർ പാട്ട്, കൊണ്ടോട്ടി നേർച്ച, പൂത്തൻ പള്ളി നേർച്ച, ഓമനൂർ നേർച്ച, മാലാപറമ്പ് പെരുന്നാൾ

പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങൾ

കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാല,  തുഞ്ചത്ത്    എഴുത്തച്ഛൻ മലയാളം സർവ്വകലാശാല,     അലിഗഡ് മുസ്ലിം സർവ്വകലാശാല മലപ്പുറം കേന്ദ്രം, കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മഞ്ചേരി, കിൻഫ്ര വ്യവസായ പാർക്ക്, കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ആനക്കയം, കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം തവനൂർ, കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യ ശാല.

 ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി സെക്രട്ടറിയേറ്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ സവിശേഷമായ വാസ്തുവിദ്യാ രൂപകൽപ്പനയുള്ള ഏറ്റവും മനോഹരമായ പൊതു കെട്ടിടമായ ഡിപിസി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കെട്ടിടം 23.02.2019 ന് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായിവിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസ്, ജില്ലാ ടൌൺ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസ്, ജില്ലാ ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫീസ് എന്നിവ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ജില്ലയിലെ എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെയും ഉപയോഗത്തിനായി ഒന്നാം നിലയിൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് റൂം കം മിനി കോൺഫറൻസ് ഹാൾ സ്ഥാപിച്ചു. ചെയർമാൻ, മെംബർ സെക്രട്ടറി, ഡിപിസി അംഗങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് പ്രത്യേക മുറികൾ താഴത്തെ നിലയിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഐ.കെ.എം, ഹരിത കേരള മിഷൻ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ക്യാബിനുകളും താഴത്തെ നിലയിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 300 പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രധാന കോൺഫറൻസ് ഹാളും 125 പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന മിനി കോൺഫറൻസ് ഹാളും ഉണ്ട്.

ശ്രീ. ബാബുകുമാർ കെ.ബി.

ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര്‍‌
മലപ്പുറം