സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിന്റെ ഭരണഘടന (2006-2011)

ചെയർപേഴ്‌സൺ

ശ്രീ.വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ, മുഖ്യമന്ത്രി

വൈസ് ചെയർപേഴ്‌സൺ

ഡോ. പ്രഭാത് പട്നായിക്

അംഗങ്ങൾ
 

ഡോ.ടി.എം. തോമസ് ഐസക്, ധനമന്ത്രി
ശ്രീ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ, ആഭ്യന്തര, ടൂറിസം മന്ത്രി
ശ്രീ സി. ദിവാകരൻ, ഭക്ഷ്യ, സിവിൽ സപ്ലൈസ്, മൃഗസംരക്ഷണ മന്ത്രി
അഭിഭാഷകൻ മാത്യു ടി. തോമസ്, ഗതാഗത മന്ത്രി
ശ്രീ പി.ജെ.ജോസഫ്, പി ഡബ്ലിയു ഡി മന്ത്രി
ശ്രീ എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രൻ, ജലവിഭവ മന്ത്രി
ശ്രീ പി.വി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
ഡോ. കെ എന്‍ ഹരിലാൽ
ഡോ. മൃദുൽ ഈപ്പൻ
ശ്രീ സി.പി. നാരായണൻ
ഡോ കെ രാമചന്ദ്രൻ നായർ   

മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി

 

 

ശ്രീ എസ്.എം. വിജയാനന്ദ് ഐ.എ.എസ്
ശ്രീ ടീക രാം മീന ഐ‌എ‌എസ് (10.07.07 മുതൽ 26.03.11 വരെ)

സ്ഥിരം ക്ഷണിതാക്കൾ                     

ചീഫ് സെക്രട്ടറി,
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, ധനകാര്യ വകുപ്പ്

ഉപദേശകർ

ഡോ. സുശീൽ ഖന്ന
ഡോ.കെ. കെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ
ഡോ. സി. ചന്ദ്രശേഖർ
ഡോ.കെ. ജോർജ്ജ്
ഡോ. എം. എ ഉമ്മൻ
ഡോ. വെങ്കിടേഷ് ആത്രേയ