സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിന്റെ ഭരണഘടന (2016-2021)

ചെയർപേഴ്‌സൺ

ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ, മുഖ്യമന്ത്രി

വൈസ് ചെയർപേഴ്‌സൺ

പ്രൊഫസർ വി.കെ. രാമചന്ദ്രൻ

അംഗങ്ങൾ

ശ്രീ ഇ. ചന്ദ്രശേഖരൻ, റവന്യൂ, ഭവന നിർമ്മാണ മന്ത്രി.
ശ്രീ കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി, ജലവിഭവ മന്ത്രി.
ശ്രീ എ. കെ. ശശീന്ദ്രൻ, ഗതാഗത മന്ത്രി.
ശ്രീ രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി, തുറമുഖം, മ്യൂസിയം, പുരാവസ്തുശേഖരം മന്ത്രി
ഡോ. ടി. എം. തോമസ് ഐസക്, ധനമന്ത്രി.
പ്രൊഫസർ. ടി. ജയരാമൻ, പ്രൊഫസർ, സ്കൂൾ ഓഫ് ഹബിറ്റാറ്റ് സ്റ്റഡീസ്, ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസ്, മുംബൈ.
പ്രൊഫസർ. ആർ. രാമകുമാർ, നബാർഡ് ചെയർ, സ്കൂൾ ഓഫ് ഡവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്, ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസ്, മുംബൈ.
ഡോ. ജയന്‍ ജോസ് തോമസ്, അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, ന്യൂഡൽഹി
പ്രൊഫസർ. കെ. എൻ. ഹരിലാൽ, തിരുവനന്തപുരം സെന്റർ ഫോർ ഡവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് പ്രൊഫസർ.
ഡോ. ബി. ഇക്ബാൽ, കഴുവേലിൽ ഹൌസ്, അർപ്പൂക്കര ഈസ്റ്റ്, കോട്ടയം -686008.
ഡോ. കെ. രവി രാമൻ, സീനിയർ ഫെലോ, നെഹ്‌റു മെമ്മോറിയൽ മ്യൂസിയം ലൈബ്രറി, സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയം,  ന്യൂഡൽഹി
ഡോ. മൃദുല്‍ ഈപ്പന്‍, ഹോണററി ഫെലോ, സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്‌മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്,  തിരുവനന്തപുരം

മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി

ശ്രീ വി.എസ്. സെന്തിൽ ഐ.എ.എസ്
ഡോ. ഷർമിള മേരി ജോസഫ് ഐ.എ.എസ്
ശ്രീ പി വേണുഗോപാൽ ഐ.എ.എസ്
ശ്രീ എ ആർ അജയകുമാർ ഐ.എ.എസ്
ഡോ. വിശ്വാസ് മേത്ത
ഡോ. എ. ജയത്തിലക് ഐ.എ.എസ്
ഡോ. വേണു വി ഐ.എ.എസ്

സ്ഥിരം ക്ഷണിതാക്കൾ

ചീഫ് സെക്രട്ടറി, കേരള സർക്കാർ
അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ധനവകുപ്പ്