പേര്

തസ്തിക

ഉത്തരവാദിത്തവും ചുമതലകളും

ഫോൺ നം.

പേര്

 

ഒഴിവ്

ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ

 

 

 

ഒഴിവ്

ഡെപ്യൂട്ടി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ

 

 

 

ശ്രീ സുധീഷ്‌ സി പി

അസിസ്റ്റന്റ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ

....

9447849751

 

ശ്രീ റിജു  മാത്യു

റിസർച്ച് ഓഫീസർ - I

ഡിപിസി - ജനറൽ ഫയൽ / പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ, പീപ്പിൾസ് പ്ലാൻ - കാസറഗോഡ്, നിലേശ്വരം ബ്ലോക്ക്, എല്ലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്തുകളും ഈ ബ്ലോക്കുകളിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും, ജനകീയ പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ടുകൾ, വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണത്തിനായി വെറ്റിംഗ് ഓഫീസർമാരെ നിയമിക്കൽ
ജില്ല അവലോകന മീറ്റിംഗ് നടത്തുകയും എൽ‌എസ്‌ജി‌ഐ‌എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫോളോ അപ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്യുക

9605174260

 

ശ്രീ അരുൺ അഡോൾഫ്

റിസർച്ച് ഓഫീസർ- II

 

7558848934

 

ശ്രീമതി സ്മിത ബേബി

റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ്  I

ഡി ഡി സി, ഡി പി സി  സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഫയലുകൾ
എ ആര്‍ ഡബ്ലിയു എസ് എസ്
20 പോയിന്റ് പ്രോഗ്രാം
പീപ്പിൾസ് പ്ലാൻ - പരപ്പ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും ബ്ലോക്കിന് കീഴിൽ വരുന്നു

9744164061

 

 

ഒഴിവ്

റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് – II

 

ഡബ്ലിയു ജി ടി പി

എസ്‌സി‌എ മുതൽ എസ്‌സി‌പി / ടി‌എസ്‌പി ഇവാലുവേഷൻ സ്റ്റഡീസ്

ടിഎസ്പി - വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് / കോർപ്പസ് ഫണ്ട്

മഞ്ജേശ്വരം, കരദുക്ക, കാൺഹങ്ങാട് ബ്ലോക്ക്, പരപ്പ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ

 

 

ശ്രീ ജയചന്ദ്രൻ കെ

റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് - III

  • എം‌പി‌എൽ‌എഡി‌എസ് (എൽ‌എസ് , ആർ‌എസ് ) ജനറൽ ഫയൽ , പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ, അനിശ്ചിത ഫണ്ടിന്റെ നിരീക്ഷണം
  • എം‌പി‌എൽ‌ഡി‌എസിന്റെ ഓഡിറ്റ് ഫയൽ
  • എം‌പി‌എൽ‌എഡി‌എസ് - ഡാറ്റാ എൻ‌ട്രി ഓപ്പറേറ്ററുടെ സഹായത്തോടെ വെബ്‌സൈറ്റ് അപ്‌ലോഡിംഗ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിന്റെ മേൽനോട്ടം . കാസറഗോഡ് വികസന പാക്കേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ.

 

 

9446848204

 

ഒഴിവ്

കോണ്‍ഫിഡന്‍ഷ്യല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്

 

 

 

ശ്രീ ബി മൂസ

ജുനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്

 

9656534295

 

ശ്രീമതി ജയശ്രീ കെ വി

ക്ലർക്ക്  –I

 

9633148688

 

ശ്രീ ഷാജഹാൻ

ക്ലർക്ക് –II

 

9400836570

 

ശ്രീമതി ഫിലോമിന മാത്യു

സെലെക്ഷന്‍ ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ്

 

9496832254

  •  

ശ്രീമതി ജോതിലക്ഷ്മി എൻ

സീനിയർ ഗ്രേ. ടൈപ്പിസ്റ്റ്

 

9497301664

  •  

ശ്രീ രാജു എം

ഡ്രൈവർ

 

9947666260

  •  

ശ്രീ പ്രജിത്കുമാർ

 ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് I

 

9447429977

  •  

ശ്രീ മുഹമ്മദലി കെ കെ

 ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് II

 

7356880729

  •  

ശ്രീമതി വാരിജാക്ഷി

പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ

 

9496118087