നം.

പേര്

തസ്തിക

ഉത്തരവാദിത്തവും ചുമതലകളും

ഫോൺ നം.

1

ശ്രീമതി. മായ എ. എസ് 

ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ

 

9446561445

2

ശ്രീ. നിനോജ്‌ മേപ്പാടിയത് 

ഡെപ്യൂട്ടി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ

 

9496240994

3

ശ്രീ. ശ്രീജിത് കെ എസ് 

അസിസ്റ്റന്റ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ

....

9447753032

4

ശ്രീ റിജു  മാത്യു

റിസർച്ച് ഓഫീസർ - I

ഡിപിസി - ജനറൽ ഫയൽ / പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ, പീപ്പിൾസ് പ്ലാൻ - കാസറഗോഡ്, നിലേശ്വരം ബ്ലോക്ക്, എല്ലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്തുകളും ഈ ബ്ലോക്കുകളിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും, ജനകീയ പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ടുകൾ, വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണത്തിനായി വെറ്റിംഗ് ഓഫീസർമാരെ നിയമിക്കൽ
ജില്ല അവലോകന മീറ്റിംഗ് നടത്തുകയും എൽ‌എസ്‌ജി‌ഐ‌എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫോളോ അപ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്യുക

9605174260

5

ശ്രീ. ജയചന്ദ്രൻ കെ 

റിസർച്ച് ഓഫീസർ- II

 

9446848204

6

ശ്രീമതി സ്മിത ബേബി

റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ്  I

ഡി ഡി സി, ഡി പി സി  സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഫയലുകൾ
എ ആര്‍ ഡബ്ലിയു എസ് എസ്
20 പോയിന്റ് പ്രോഗ്രാം
പീപ്പിൾസ് പ്ലാൻ - പരപ്പ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും ബ്ലോക്കിന് കീഴിൽ വരുന്നു

9744164061

7

 

ഡോ. രാഹുൽ കെ 

റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് – II

 

ഡബ്ലിയു ജി ടി പി

എസ്‌സി‌എ മുതൽ എസ്‌സി‌പി / ടി‌എസ്‌പി ഇവാലുവേഷൻ സ്റ്റഡീസ്

ടിഎസ്പി - വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് / കോർപ്പസ് ഫണ്ട്

മഞ്ജേശ്വരം, കരദുക്ക, കാൺഹങ്ങാട് ബ്ലോക്ക്, പരപ്പ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ

8547667462

8

ശ്രീമതി. ജാസ്മിറ ആർ.സി 

റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് - III

  • എം‌പി‌എൽ‌എഡി‌എസ് (എൽ‌എസ് , ആർ‌എസ് ) ജനറൽ ഫയൽ , പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ, അനിശ്ചിത ഫണ്ടിന്റെ നിരീക്ഷണം
  • എം‌പി‌എൽ‌ഡി‌എസിന്റെ ഓഡിറ്റ് ഫയൽ
  • എം‌പി‌എൽ‌എഡി‌എസ് - ഡാറ്റാ എൻ‌ട്രി ഓപ്പറേറ്ററുടെ സഹായത്തോടെ വെബ്‌സൈറ്റ് അപ്‌ലോഡിംഗ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിന്റെ മേൽനോട്ടം . കാസറഗോഡ് വികസന പാക്കേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ.

 

 

9567214825

9

ശ്രീമതി. ഗോപിക റാണി 

കോണ്‍ഫിഡന്‍ഷ്യല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്

 

8281407405

10

ശ്രീ ബി മൂസ

ജുനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്

 

9656534295

11

ശ്രീമതി ജയശ്രീ കെ വി

ക്ലർക്ക്  –I

 

9633148688

12

ശ്രീ മധുസൂദനൻ 

ക്ലർക്ക് –II

 

9497137078

13

ശ്രീ. ഷാനിൽ ഒ.കെ 

സെലെക്ഷന്‍ ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ്

 

9895168643

14

ശ്രീമതി ജോതിലക്ഷ്മി എൻ

സീനിയർ ഗ്രേ. ടൈപ്പിസ്റ്റ്

 

9497301664

15

ശ്രീ രാജു എം

ഡ്രൈവർ

 

9947666260

16

ശ്രീ പ്രജിത്കുമാർ

 ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് I

 

9447429977

17

ശ്രീ മുഹമ്മദലി കെ കെ

 ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് II

 

7356880729

18

ശ്രീമതി വാരിജാക്ഷി

പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ

 

9496118087