പേര്

ഉദ്യോഗപ്പേര്

ചുമതലകൾ

ഫോൺ നം.

ശ്രീ. സത്യപ്രകാശ് എസ്

ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ

 • ഓഫീസ് മേധാവി, ഓഫീസിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും മേൽനോട്ടം

9446273344

ശ്രീമതി. ദീപ സദാശിവന്‍

ഡെപ്യൂട്ടി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ 

 • വിവരാവകാശ നിയമം – സ്റ്റേറ്റ് പബ്ളിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷൻ ഓഫീസർ
 • ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി മന്ദിരം - മേല്‍നോട്ടവും ചുമതലകളും
 • വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം, ജില്ലാ വികസന സമിതി, എം.പി.ലാഡ്സ്, എസ്.സി.എ. ടു എസ്.സി.പി., എസ്.സി.എ. ടു ടി.എസ്.പി., ദേശീയ ഗ്രാമീണ കുടിവെള്ള പദ്ധതി എന്നിവയുടെ മേല്‍നോട്ട ചുമതലകള്‍

9446597884

ശ്രീ. മധുസൂദനന്‍ നായര്‍

അസിസ്റ്റന്റ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ 

 • ജില്ലയിലെ എം.പി.ലാഡ് പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പും മേല്‍നോട്ട ചുമതലകളും
 • ജില്ലാ പദ്ധതി രൂപീകരണം
 • വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ബ്ലോക്ക്തല അവലോകന യോഗങ്ങള്‍
 • ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസിൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള വനിതാസെല്ലിന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ

9497635469

ശ്രീ സുനിൽ സേവ്യർ

റിസര്‍ച്ച് ഓഫീസർ 1

 • വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ മോണിട്ടറിംഗും ഏകോപനവും
 • വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം, ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി, ദേശീയ ഗ്രാമീണ കുടിവെള്ള പദ്ധതി  ഫയലുകളുടെ ചുമതല
 • ജില്ലയിലെ വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം വിവരശേഖരണവും തയ്യാറാക്കലും

9447208098

ശ്രീ സജിമോൻ എസ്

റിസര്‍ച്ച് ഓഫീസർ 2

 • ശ്രീ. കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം.പി.യുടെ (16, 17 ലോകസഭ -മാവേലിക്കര ലോകസഭാ മണ്ഡലം) എം.പി.ലാഡ്സ് ഫയലുകളുടെ ചുമതല
 • ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗത്തിന്റെ അജണ്ട, നടപടിക്രമം, തുടർനടപടി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ചുമതലകൾ
 • എസ്.സി.എ. ടു എസ്.സി.പി. ഫയലുകളുടെ ചുമതല
 • നവകേരളം പദ്ധതിയുടെ നിരീക്ഷണ ചുമതലകൾ

9895814113

ശ്രീമതി. മഞ്ചു സി എം

റിസര്‍ച്ച് അസിസ്റ്റന്റ്  1

 • ശ്രീ. കെ.സി. വേണുഗോപാല്‍ മുൻ എം.പി.യുടെ (16-ാം ലോകസഭ, ആലപ്പുഴ മണ്ഡലം) പദ്ധതി നിര്‍ദ്ദേശ ഫയലുകളുടെ ചുമതല
 • അഡ്വ. എ.എം.ആരിഫ് എം.പി. (17-ാം ലോകസഭ, ആലപ്പുഴ മണ്ഡലം) പദ്ധതി നിര്‍ദ്ദേശ ഫയലുകളുടെ ചുമതല

9495188133

ശ്രീ. അഖില്‍ വി പി

റിസര്‍ച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് 2

 • ശ്രീ. വയലാര്‍ രവി എം.പി., ശ്രീ. എ.കെ. ആന്റണി എം.പി. എന്നിവരുടെ പദ്ധതി നിര്‍ദ്ദേശ ഫയലുകളുടെ ചുമതല
 • മുന്‍ രാജ്യസഭാ എം.പി.മാരുടെ ഫയലുകള്‍ 

9645545910

ശ്രീമതി. സന്ധ്യ വി ബി

റിസര്‍ച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് 3  

 • ഇതര സംസ്ഥാന, ജില്ലാ നോഡൽ എം.പി മാരുടെ പദ്ധതി നിർദ്ദേശ ഫയലുകളുടെ ചുമതല
 • എം.പി.ലാഡ്സ് പദ്ധതി പുരോഗതി റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് അസി. ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറെ സഹായിക്കുക

9447405406

 ശ്രീമതി ദീപ്തി എം

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്

 

9946201995

ശ്രീമതി. ലത എൽ.സി  കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് (സീനി. ഗ്രേഡ്)    

ശ്രീ. മണിലാല്‍ ജി

സീനിയർ ക്ലാർക്ക്

 

9946103615

ശ്രീമതി അനിത കെ

ക്ലാർക്ക്

 

9562457941

ശ്രീമതി. ശ്യമകുമാരി എസ്

ക്ലാർക്ക്

 

9746914828

ശ്രീ മധു ബി

സെല. ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ്

 

8891177169

ശ്രീമതി ഇന്ദു ടി എസ്

സീ.ഗേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ്

 

9400721035

ശ്രീ വി രാജേന്ദ്രൻ പിള്ള

ഡ്രൈവർ

 

9495335044

ശ്രീമതി. അശ്വതി വൈ എന്‍

ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് (HG)

 

8547093948

ശ്രീമതി. ഇന്ദു വി ആര്‍

ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് (HG)

 

9497442636

ശ്രീമതി കുഞ്ഞുമോൾ റ്റി വി

പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ

 

9497049893