പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും

  ഫോണ്‍ നം.

ഡോ. ബിന്ദു പി വര്‍ഗീസ്

ചീഫ്

ഡിവിഷന്‍ മേധാവി
ഡിവിഷന്റെ എല്ലാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും മേല്‍നോട്ട്ം കൊടുക്കുന്നു.  താഴേ പറയുന്ന ചുമതലകള്‍ കൂടെ വഹിക്കുന്നു.

  • വിവിധ പ്ലാന്‍ കമ്മിറ്റികളുടെ കണ്‍വീനര്‍
  • ചീഫ് സെക്രട്ടറി അധ്യക്ഷനായ ഇന്‍ഡ്യന്‍ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കല്‍ ശാക്തീകരണ പദ്ധതിയുടെ ഉന്നതാധികാര കമ്മിറ്റിയില്‍ അംഗവും ഗവണ്‍മെന്റ് നിയന്ത്രിത സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഗവേണിംഗ് ബോഡി അംഗവും
  • ഐ.സി.ഡി.എസ്. മോണിറ്ററിംഗീനുവേണ്ടിയുള്ള ചീഫ് സെക്രട്ടറി അധ്യക്ഷനായ സംസ്ഥാന തല കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന‍ കമ്മിറ്റി
  • സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡിലെ ആഭ്യന്തര പരാതി കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍
  • കണ്ണൂര്‍ സര്‍വകലാശാല പ്ലാനിംഗ് ബോര്‍ഡ് അംഗം
  • എം.ജി.സര്‍വകലാശാല പ്ലാനിംഗ് ബോര്‍ഡ് അംഗം

9495139003

 

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍

 

 

 

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വവും ക്ഷേമവും, പോഷകാഹാരം, വാര്‍ത്താ വിതരണവും പ്രചരണവും

 

ശ്രീ. സജി വി.

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ I

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം, ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം, സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം, ജന്‍ഡര്‍ ഡവലപ്പ്മെന്റ്

9447799496

ശ്രീ. സുധേഷ് ടി.പി. അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ II തൊഴിലും തൊഴിലാളിക്ഷേമവും
ഡിവിഷന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസറായും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു
9895877555

ശ്രീമതി സ്മിത

റിസര്‍ച്ച് ഓഫീസര്‍ I

വൈദ്യശുശ്രൂഷയും പൊതുജനാരോഗ്യവും
മോഡേണ്‍ മെഡിസിന്‍

 

ശ്രീമതി. രൂപ ആർ.വി 

റിസര്‍ച്ച് ഓഫീസര്‍ II

സ്പോട്സും യുവജനക്ഷേമവും,. കലയും സംസ്ക്കാരവും

 

 

ശ്രീമതി സീന എ. എസ്.

റിസര്‍ച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് I

ഭവന നിര്‍മ്മാണം, ശുദ്ധജല വിതരണവും മാലിന്യ നിര്‍മ്മാര്‍ജനവും

 

9447555071

ശ്രീമതി. റീന ജെ 

റിസര്‍ച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് II

 

 

ശ്രീ. സുജിത് എസ് 

റിസര്‍ച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് III  

 

ശ്രീമതി. റീജ പി.വി

കോണ്‍ഫിഡന്‍ഷ്യല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്  

 

9496319513

ശ്രീമതി. ബിന്ദു കെ. സോമന്‍

ടൈപ്പിസ്റ്റ്