ക്രമ നമ്പര്‍

പേര്

തസ്തിക

ചുമതലകളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും

ഫോണ്‍ നം.

1

ശ്രീമതി ശ്രീലത. എന്‍.കെ 

ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര്‍

ഓഫീസ് മേധാവി

9496371993/9495098597

2

ശ്രീ ബാബുകുമാര്‍ കെ.ബി

ഡെപ്യൂട്ടി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര്‍

ജില്ലാ ഇന്‍്ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ (ആര്‍.ടി.ഐ), വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം- ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്,  തൃശ്ശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ചാലക്കുടി ബ്ലോക്ക്

9605036036

3

ശ്രീ ഷാജു ടി.വി

അസിസ്റ്റന്‍റ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര്‍

എം.പി. എല്‍.എ.ഡി.എസ്., ജനറല്‍ ഫയല്‍, ജില്ലാ പദ്ധതി, ആലത്തൂര്‍ എല്‍.എസ്. വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം- ചൊവ്വന്നൂര്‍, ചേര്‍പ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകള്‍

9400433919

4

ശ്രീ. അരുൺ എ.എസ് 

റിസര്‍ച്ച് ഓഫീസര്‍

എം.പി. എല്‍.എ.ഡി.എസ്., തൃശ്ശൂര്‍ എല്‍എസ്, അസി. ജില്ലാ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ (ആര്‍.ടി.ഐ) വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം- വടക്കാഞ്ചേരി, മതിലകം, തളിക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകള്‍, സുഭിക്ഷ കേരളം

7558848934

5

ശ്രീമതി. ബിന്ദു കെ.വി

റിസര്‍ച്ച് ഓഫീസര്‍

ഡി.പി.സി, എസ്.സി.എ ടു എസ്.സി.പി, വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം- ഇരിങ്ങാലക്കുട, മാള, വെള്ളാങ്ങല്ലൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും, എല്ലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും  

9605012034

6

ശ്രീമതി സുമി പോള്‍. എം.

റിസര്‍ച്ച് അസിസ്റ്റന്‍റ്

എം.പി. എല്‍.എ.ഡി.എസ്.- എല്ലാ രാജ്യസഭ എം.പി.മാരും, പുനരുദ്ധാരണ വര്‍ക്കുകള്‍, എസ്.സി കോര്‍പ്പസ് ഫണ്ട്, ടി.എസ്പി,  എ.ടി.എസ്.പി  വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം- കൊടകര ഒല്ലൂക്കര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകള്‍

9747695041

7

ശ്രീമതി സോണിയ ബിസ്മി ഫ്രാന്‍സിസ്

റിസര്‍ച്ച് അസിസ്റ്റന്‍റ്

എം.പി. എല്‍.എ.ഡി.എസ്., ചാലക്കുടി എല്‍.എസ്, ഡി.ആര്‍.സി, വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം-  അന്തിക്കാട്, ചാവക്കാട്, പഴയന്നൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകള്‍ 

8848451518

8

ശ്രീമതി. അപർണ ടി.എസ് 

റിസര്‍ച്ച് അസിസ്റ്റന്‍റ്

ദിശ, സാഗി, എ.ആര്‍.ഡബ്ലിയു. എസ്.എസ്, വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം-മുല്ലശ്ശേരി പുഴയ്ക്കല്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകള്‍

8111983625

9

ശ്രീമതി. രാജേശ്വരി 

ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്

 

 

10

ശ്രീ സുഗുണന്‍ വി.എസ്.

കോണ്‍ഫിഡന്‍ഷ്യല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ്

 

9446364353

11

ശ്രീ സുകുമാരന്‍. പി.എന്‍.

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്

 

8921653690

12

ശ്രീ ദിനേഷ് കുമാര്‍. സി.ഡി.

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്

 

9020505015

13

ശ്രീമതി  ശ്രീജ. ഇ.എസ്.

സെലക്ഷന്‍ ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ്

 

9446487388

14

ശ്രീമതി. രേഖ രവി

സെലക്ഷന്‍ ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ്

 

9543349073

15

ശ്രീ ബെല്‍സക് പി. രാഘവന്‍

സീനിയര്‍ ഗ്രേഡ് ഡ്രൈവര്‍

 

8281173215

16

ശ്രീ സുധീര്‍. ഒ.എന്‍.

ഓഫീസ് അറ്റെന്‍ഡന്‍ന്റ്

 

9349933718

17

ശ്രീമതി  ഷബ്ന പി കെ

ഓഫീസ് അറ്റെന്‍ഡന്‍ന്റ്

 

8289927336