പേര്

തസ്തിക

ചുമതലകളും ഉത്തരവാദിത്വവും

ഫോണ്‍

ശ്രീ സാബു സി മാത്യു

ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര്‍

പൊതുവായ മേല്‍നോട്ടവും ഏകോപനവും

9495098592

ശ്രീമതി ദീപ ചന്ദ്രന്‍

ഡെപ്യൂട്ടി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര്‍

 • സ്റ്റേറ്റ് പബ്ളിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ (ആര്‍.റ്റി.ഐ.ആക്റ്റ്) ഓഫീസ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ഏകോപനം, ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുടെ അസാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ ഡി.പി.ഒയുടെ ചുമതല വഹിക്കുക
 • ഡി.പി.സി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കെട്ടിടത്തിന്‍റെ നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, ഡി.പി.ഒ, പ്ലാനിംഗ് ബോര്‍ഡ്, ജില്ലാ കളക്ടര്‍ എന്നിവര്‍ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഓഫീസ് കാര്യങ്ങള്‍

9446116083

ശ്രീ ഉല്ലാസ് ജി

അസിസ്റ്റന്‍റ് ജില്ലാപ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര്‍

 • എംപിമാരുടെ പ്രാദേശിക ഫണ്ട് വിനിയോഗം ഏകോപനം-ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുവായഫയലുകള്‍
 • കളക്ടര്‍മാരുടേയും ഡി.പി.ഒ മാരുടേയും യോഗം ഏകോപനം
 • എം.പി ലാഡ്സ് പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍റെ ഏകോപനം
 • എംഓഫീസ്പിലാഡ് പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്രവൃത്തികള്‍
 • വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം- മേല്‍നോട്ടവും ഏകോപനവും

9847683189

ശ്രീമതി മഞ്ജു പി

റിസര്‍ച്ച് ഓഫീസര്‍ ഐ

 • ഡി.പി.സി യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട   ജനറല്‍ ഫയലുകള്‍
 • അവലോകന യോഗങ്ങളുടെ ഏകോപനം, ഡി.പി.സി യോഗങ്ങള്‍, മറ്റു ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍, വ്യവഹാരം, ഡി.എല്‍.ബി.സി
 • വിവരാവകാശം - അസിസ്റ്റന്‍റ് പബ്ലിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ (ടെക്നിക്കല്‍),ഡി.പി.ഒ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന സാങ്കേതികവും പൊതുവുമായ മീറ്റിംഗുകള്‍

9496159919

ശ്രീ റൂബിന്‍ ജോര്‍ജ്ജ്

റിസര്‍ച്ച് ഓഫീസര്‍ II

 • സുഭിക്ഷ കേരളം
 • എംപിലാഡ്സ് (പ്രൊഫ.പി.ജെ കുര്യന്‍ എം.പി)
 • സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള എം.പിമാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന എംപിലാഡ്സ് പ്രവ്യത്തികള്‍.  

8075344852

ശ്രീ നന്ദനന്‍ ബി

റിസര്‍ച്ച് അസിസ്റ്റന്‍റ് I

 • എംപിലാഡ്സ് (ശ്രീ.ആന്‍റോ ആന്‍റണി എം.പി)
 • ഇവാല്യൂവേഷന്‍ പഠനങ്ങള്‍,ഡി.പി.ഒ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഓഫീസ് കാര്യങ്ങള്‍

9400145152

ശ്രീമതി. രാജി നായര്‍ ആര്‍

റിസര്‍ച്ച് അസിസ്റ്റന്‍റ് II

 • ജില്ലാ വികസനസമിതി യോഗങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പും തുടര്‍നടപടികളും
 • പ്ലാന്‍സ്പേസ്
 • എംപിലാഡ്സ്(ശ്രീ.എ.കെ ആന്‍റണി, ശ്രീ.വയലാര്‍ രവി)
 • പശ്ചിമഘട്ട വികസന പദ്ധതി,  ഡി.പി.ഒ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഓഫീസ് കാര്യങ്ങള്‍

9447703972

ശ്രീ അനില്‍ കുമാര്‍ റ്റി

റിസര്‍ച്ച് അസിസ്റ്റന്‍റ് III

 • ദേശീയ ഗ്രാമീണ കുടിവെള്ള പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച ഫയലുകള്‍
 • എം.പിലാഡ്സ്(ശ്രീ.കെ.സോമപ്രസാദ് എം.പി)
 • പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്‍ഗ്ഗക്കാര്‍ക്കുള്ള പ്രത്യേക കേന്ദ്ര സഹായ പദ്ധതി, കോര്‍പ്പസ് ഫണ്ട്
 • എസ് സി എ, എസ് സി പി/ ടിഎസ്പി, ഡി.പി.ഒ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഓഫീസ് കാര്യങ്ങള്‍

9497616086

ശ്രീ മനോജ് കുമാർ .എസ് 

ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്

 

9446032373

ശ്രീ ബാബൂരാജ് വി.വി

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്

 

9539808037

ശ്രീമതി സുചിത്രാ ദേവി ഐ.എസ്

ക്ലാര്‍ക്ക്

 

9074225854

ശ്രീ അനില്‍കുമാര്‍ സി.ജി

കോണ്‍ഫിഡന്‍ഷ്യല്‍
അസിസ്റ്റന്‍റ് സെലക്ഷന്‍ ഗ്രേഡ്

 

8921799023

ശ്രീമതി. ബീന ആര്‍

ടൈപ്പിസ്റ്റ് സീനിയർ ഗ്രേഡ് 

 

9847213299

ശ്രീമതി ദീപ്തി എന്‍. ആര്‍

എല്‍. ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ്         

 

7025927240

ശ്രീ ബിജു തോമസ്

ഡ്രൈവര്‍ ഗ്രേഡ് II

 

8281722352

ശ്രീ ജോണ്‍സണ്‍ പി. എന്‍

ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ് ഹയര്‍ ഗ്രേഡ്  

 

9946327153

ശ്രീ രാജേഷ് കെ.ജി

ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ്

 

9847070158

ശ്രീമതി ശ്രീലത ബി

പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍

 

9645612666