1. ഹോമോ ഡ്യൂസ് : എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് റ്റുമോറോ
രചയിതാവ് : യുവാൽ നോഹ ഹററി  
പബ്ലിഷര്‍  : പെൻഗിൻ റാൻഡം ഹൗസ് / 2015

2. ദി വേൾഡ് ഇൻ 2050 : സ്റ്റ്രൈവിംഗ് ഫോർ എ മോർ ജസ്റ്റ്, പ്രോസസ്പേസ്  ആന്‍ഡ്‌ ഹാർമണീസ്  ഗ്ലോബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി
രചയിതാവ്: ഹരീന്ദര്‍ എസ് കോഹ്ലി  
പബ്ലിഷര്‍  : പെൻഗിൻ റാൻഡം ഹൗസ് / 2015

3. സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ പബ്ലിക് എന്റർപ്രൈസസ് ഇൻ ഇന്ത്യ : പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് പ്രോസ്പക്ട്സ്
രചയിതാവ്: ആർ  കെ മിശ്ര  
പബ്ലിഷര്‍ : അക്കാദമിക് ഫൗണ്ടേഷൻ / 2014

4. ഡവലപ്പ്മെന്റ് ആന്റ് ജൻഡർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ഇന്ത്യ : ചേഞ്ച്, കണ്ടിന്യൂടട്ി ആന്റ് കോ കോൺഫ്ലിക്ട് ഇൻ കേരള
രചയിതാവ്: ശോഭ അരുൺ  
പബ്ലിഷര്‍  : റൌട്ടലെഡ്ജ് പബ്ലിക്കേഷൻ / 2018

5. ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് ആന്റ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് : ഫോർമൽ ഇൻഫോർൽ അഗ്രേറിയൻ റിലേഷൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ
രചയിതാവ്: സൗമ്യ ചക്രബർത്തി  
പബ്ലിഷര്‍ : ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസ്സ് / 2016